ใช้ห่อผลไม้ ป้องกันการกระทบกระเทือนไม่ให้ผลไม้ช้ำ ระหว่างขนส่ง

เป็นเนื้อหาของบทความหรือสินค้าโดยละเอียด

 

 

Visitors: 57,422