ใช้เพื่อห่อหุ้มสินค้า ป้องกันไม่ให้สินค้าแตกหักเสียหาย

Visitors: 57,421